TŘÍDY PRO TALENTOVANÉ ŽÁKY
pro talentované žáky na ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563. VZ proběhne ve středu 18. dubna 2018.27. 4. 2017

Gratulujeme úspěšným řešitelům přijímacích zkoušek!

Podle výsledků přijímacího řízení do třídy pro talentované žáky bylo stanoveno pořadí žáků podle úspěšnosti. V prvním kroku jsme přijali do příští 6. A žáky na 1. až 28. místě. Počet přijatých žáků se bude upravovat podle skutečného potvrzení přestupu na naši školu.

Dejte vědět písemně (schránka u vchodu nebo poštou ZŠ RK, Masarykova 563, 516 01 Rychnov n. Kn.) nebo e-mailem na adresu reditelka@zsrychnov.cz (nejpozději do středy 3. 5. 2017 včetně), zda Vaše dítě skutečně od 1. 9. 2017 nastoupí do této třídy.

Pokud žák pod čarou se posune v pořadí, budeme Vás okamžitě kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy a Mgr. Jitka Jarolímková, zástupkyně ředitelky

Výsledky ZDEInformace - přijímací řízení (počet žáků 6. A 2017/18)

20. 4. 2017

Podle výsledků přijímacího řízení do třídy pro talentované žáky bude stanoveno pořadí žáků podle úspěšnosti. Označený počet žáků nad čarou není konečný počet dětí ve třídě, neboť někteří z přijatých mohou upřednostnit studium na gymnáziu. Pokud se posune pořadí, nabídneme podle pořadí pod čarou umístění v této výběrové třídě. Počet dětí v 6. A bude ve výsledku 24 - 28 podle počtu žáků do 6. tříd. Průběžně budeme s rodiči uchazečů komunikovat. Děkujeme za pochopení.
vedení školypro talentované žáky na ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 56321. 4. 2016

Podle výsledků přijímacího řízení do třídy pro talentované žáky bylo stanoveno pořadí žáků podle úspěšnosti. V prvním kroku jsme přijali do příští 6. A žáky na 1. až 28. místě.

Dejte vědět písemně nebo e-mailem na adresu reditelka@zsrychnov.cz (nejpozději do pátku 29. 4. 2016), zda Vaše dítě skutečně od 1. 9. 2016 nastoupí do této třídy.

Výsledky ZDE22. 1. 2016

Když se v roce 2005 rozhodlo tehdejší vedení školy (ředitel Mgr. Luděk Petr a zástupkyně Ivana Vítková) vybudovat tzv. talentovanou třídu pro práci s nadanými žáky, nikdo netušil, jak se tento projekt setká s pochopením rodičů a veřejnosti vůbec. Od té doby uběhlo více než deset let a jak je vidět, byl to dobrý „tah“ ... více

pro talentované žáky na ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563Sdělení - přijímací řízení do třídy pro talentované žáky 2 0 1 5

20. 4. 2015

Podle výsledků přijímacího řízení do třídy pro talentované žáky bude stanoveno pořadí žáků podle úspěšnosti. Označený počet žáků nad čarou není konečný počet dětí ve třídě, neboť někteří z přijatých mohou upřednostnit studium na gymnáziu. Pokud se posune pořadí, nabídneme podle pořadí pod čarou umístění v této výběrové třídě. Počet dětí v 6. A bude ve výsledku 24 - 28 podle počtu žáků do 6. tříd. Průběžně budeme s rodiči uchazečů komunikovat. Děkujeme za pochopení.
vedení školy

pro talentované žáky na ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563na naší škole.k testování 2015 od MENSY.17. 4. 2014

VĚDOMOSTNÍ TESTY Z MATEMATIKY, ČESKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA, TESTY LOGICKÉ INTELIGENCE18. 3. 2014

Ve dnech 13. a 14. března 2014 proběhla v Praze Konference Mensa pro rozvoj nadání. Jelikož naše škola s Mensou spolupracuje a už 9 let vzděláváme nadané žáky ve speciálních třídách, společně s kolegyní

25. 1. 2014

Materiály k přijímacímu řízení do 6. třídy pro talentované žáky na školní rok 2014/15, které se bude konat ve čtvrtek 24. 4. 2014 v 7:55 hod. v hlavní budově ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 (proti poště).9. 1. 2013

Přijímací řízení do 6.třídy pro talentované žáky na školní rok 2013/14 se bude konat ve středu 24.4.2013 v 7:55 hod. v hlavní budově ZŠ Masarykova ul. v Rychnově nad Kněžnou (proti poště). Uchazeči si s sebou vezmou ... více9. 1. 2013

ZŠ Masarykova ul. v Rychnově n.Kn. bude od září 2013 otevírat již podeváté jednu šestou třídu pro talentované žáky. S tímto systémem výuky jsme začali jako jediná základní škola v kraji a jedna z mála v našem státě. Škola je jednou z deseti základních škol v republice ... více19. 1. 2013

Žáci talentovaných tříd mají možnost svůj talent prohlubovat i díky logickým a deskovým hrám, a to nejen v Kroužku logických her, ale i v hodinách matematiky. Žáci 6. A zkoušeli svůj postřeh ... více10. 2. 2012

aneb třída pro talentované bude na ZŠ Masarykova v Rychnově nad Kněžnou opět otevřena

Vážení rodiče, milé děti,

ZŠ Masarykova ul.v Rychnově n.Kn. bude od září otevírat ... více10. 2. 2012

Ukázka testu z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka ... víceVýsledky výběrového řízení


25. 1. 2011

aneb třída pro talentované bude na ZŠ Masarykova v Rychnově nad Kněžnou opět otevřena

Vážení rodiče, milé děti,

ZŠ Masarykova ul.v Rychnově n.Kn. bude od září otevírat ... více

25. 1. 2011

Ukázka testu z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka ... víceVýsledky výběrového řízení


27.4. 2010

Nebylo vaše dítě přijato do primy gymnázia?
Chodí vaše dítě do páté třídy a chcete pro něj to nejlepší? Základní škola Masarykova ul. v Rychnově n.Kn. nabízí řešení ... více22.2. 2010

Přijímací řízení do 6.třídy pro talentované žáky na školní rok 2010/11 se bude konat ve středu 12.5.2010 v 8:00 hod. v hlavní budově ZŠ Masarykova ul. ... více29.1. 2009

Přijímací řízení do 6.třídy pro talentované žáky na školní rok 2009/10 se bude konat ve středu 22.4.2009 v 8:00 hod. v hlavní budově ZŠ Masarykova ul. v Rychnově nad Kněžnou (proti poště) ... více12.1. 2009

Úspěšná výuka nadaných žáků na ZŠ Masarykova ul. v Rychnově nad Kněžnou

Základní škola Rychnov nad Kněžnou Masarykova ul. je patrně jedinou základní školou v Královéhradeckém kraji, která má ve svém školním vzdělávacím programu vypracovaný systém vyhledávání a vzdělávání talentovaných žáků z celého regionu za použití moderních výukových metod

... více

7.5. 2008

Dne 5.5. se konalo výběrové řízení do třídy pro talentované žáky. Přihlášeno bylo 46 uchazečů, zkoušky vykonalo 38. Přijati jsou uchazeči, kteří...

... více

21.4. 2008

Třída pro talentované žáky na ZŠ

Základní škola Rychnov nad Kněžnou Masarykova ul. je patrně jedinou základní školou v Královéhradeckém kraji, která má ve svém školním vzdělávacím programu vypracovaný systém ... více

Informace k přijímacímu řízení 2008

4.4. 2008

Na základě dotazů o možné podobě přijímacího řízení z anglického jazyka jsme připravili ukázku části možného testu, najdete ji ZDE. Vzory úloh z matematiky a českého jazyka jsme publikovali již v minulém roce, najdete je níže.

1.2. 2008

Chcete, aby se Vašemu dítěti dostalo kvalitního vzdělání v prostředí základní školy? Potom využijte možnosti, kterou i letos nabízí ZŠ Masarykova ul. v Rychnově nad Kněžnou ... více

22.1. 2008

Třída pro talentované žáky bude na ZŠ Masarykova ul. ve školním roce 2008/09 opět otevřena.

Do této výběrové třídy se mohou hlásit žáci ... více

11.1. 2008

MENSA České republiky a ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 pořádají zejména pro budoucí šesťáky a jejich rodiče, ale i pro ostatní zájemce, akci „ZVOLTE DEN PLNÝ HER“ ... více

11.1. 2008

Talentovaná třída byla otevřena po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek 1.9.2005 a již po prvních měsících vyučování jsme vyjadřovali spokojenost s výsledky. Tyto třídy jsou alternativou proti primě na gymnáziu. Žáci mají možnost získat stejně kvalitní vzdělání v prostředí základní školy ... více

10.5. 2007

Základní škola Masarykova ul. v Rychnově n. Kn.otevírá v příštím roce již potřetí třídu pro talentované žáky.Jedná se o standardní nabídku školy, jež od školního roku 2004/05 vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je pro tyto žáky prohlouben a rozšířen...

... více

3.5. 2007

Ve středu 2.5. 2007 se konalo výběrové řízení, jehož cílem bylo vybrat 24 žáků do budoucí talentované třídy 6.A. Řízení se účastnilo celkem 51 žáků...

... více

10.4. 2007

p>Vaše dítě nebylo přijato do primy gymnázia? Nabízíme řešení. Třída pro talentované žáky na ZŠ Chcete, aby se Vašemu dítěti dostalo kvalitního vzdělání v prostředí základní školy? Potom využijte možnosti...

... více

18.1. 2007

Šel b_ch rád z_tra k naš_ sousedce na narozeninov_ večírek, ale mus_m odjet prvním vlakem do _říbram_, ab_ch _hlédl v_stoupení mé starší sestry v tam_jším divadle...

... více

18.1. 2007

1) Jaká jsou další čísla v posloupnosti? 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, ___, ___...

... více

18.1. 2007

ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova ul. opět otevírá třídu pro talentované žáky.

Využijte možnosti kvalitního vzdělání pro Vaše dítě v prostředí základní školy...

... více

12.11. 2006

V posledních letech dochází ve školství k řadě změn v přístupech, formách a metodách učení. Velký zájem budí specifické potřeby dětí...

... více

27.10. 2006

6.10.2006 si třída 7.A ZŠ Masarykova prohlédla výstavu „ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH“ v Častolovicích. Bylo možné vidět nejen krásné tvary a barvy ovoce...

... více

22.5. 2006

Žáci talentované třídy 6.A ZŠ RK Masarykova ul. se zúčastnili dvou matematických soutěží okresního formátu a ani v jedné se neztratili. V Matematické olympiádě...

... více

11.5. 2006

Výsledky výběrového řízení do třídy pro talentované žáky, které se konalo dne 10. 5. 2006, najdete...

... více

30.1. 2006

... Do třídy dojíždí i děti z širokého okolí, např. z Opočna, Vamberka a dalších obcí.

V souladu s novým školským zákonem a snahou vytvářet ve škole podmínky pro vzdělání nadaných dětí, bude škola v této dobré zkušenosti pokračovat a rozšíří tuto možnost i pro žáky prvního stupně. Proto hodlá od 1.9.2006 otevřít znovu třídu pro talentované žáky v 6. ročníku a nově i ve 2. ročníku ZŠ... ... více

25.12. 2005

Víte, co je SUDOKU? Nejedná se ani o druh bojového umění, ani o název asijského pokrmu, nýbrž o velmi populární hru. Ta za poslední rok ovládla Evropu a šíří se díky internetu. Jedná se o dosazování čísel do dané mřížky podle pravidel, aby se žádné číslo neopakovalo. Těžko se to vysvětluje bez názorného předvedení, ale po zvládnutí jednodušších variant se dá sudoku propadnout jako třeba křížovkám.

Na ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova ul. ... více

červen 2005

Ředitelství školy hodlá vytvářet podmínky také pro talentované žáky, a proto otevře od září 2005 v šestém ročníku jednu třídu, ve které budou soustředěny nadané děti. Jim a jejich rodičům nabídne škola vyučování podle upravených osnov, rozšířených zejména v oblasti matematiky, českého jazyka a angličtiny, od 8. ročníku i povinné němčiny a pro zájemce také nepovinné francouzštiny ... více